Área de Benestar, Saúde e Deporte

Complete o seguinte formulario e enviarémoslle por correo electrónico o usuario e a clave para poder inscribirse on line nas actividades.

Persoas Físicas Persoas Xurídicas
Nome *:
Apelidos *:
NIF NIE/Pasaporte
Xénero *: Masculino Feminino
Data de Nacemento *: (dd/mm/aaaa)
Teléfono *:
Correo Electrónico *:
Repite o Correo Electrónico *:
Dirección *:
CP *:
Concello *:
Provincia *:
Clave *:
Repite a Clave *:
A clave debe ter como mínimo: 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número e 1 símbolo

Acepto os termos e condicións de uso
(*) Os campos con * son obrigatorios.
 
Unha vez rexistrados, recibirán un correo electrónico cunha ligazón para activalo usuario. Ata que active o usuario non poderá acceder a súa conta.
Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal